Uitgaves

Buiten de Orde #3/2022

Buiten de Orde #3/2022 is begin november 2022 uitgekomen. Dit anarchistische kwartaalblad is een uitgave van de Vrije Bond en is gevuld met actieverslagen uit binnen- en buitenland, columns, strips, boekverslagen, praktische en theoretische stukken over een verscheidenheid aan onderwerpen: anarchisme, zelfbeheer, arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur, et cetera.

In het laatste nummer van Buiten de Orde is weer veel ruimte voor actie: je vindt er een ooggetuigenverslag van de mensonterende situatie in te vinden Ter Apel, een verslag van No Border Camp 2022 en een actieverslag van de Rotterdamse klimaatmars. Er is een artikel artikel met strategieën voor voedselzekerheid voor iedereen, en in het artikel over Huur omlaag, loon omhoog! wordt een voorstel gedaan voor een brede campagne.

Ook zijn in dit nummer enkele vaste rubrieken opgenomen, waaronder het Dialoogje en Sjakoo’s boekentips. Er is uitgebreidere aandacht voor een recensie van Renaissance van de Haat van Jeroen van der Starre.

Deze editie staat bomvol met prachtige illustraties van verschillende illustratoren. Dus zorg dat je een Buiten de Orde in handen krijgt, zodat je deze ouderwets kunt doorbladeren! Wil je zelf ook bijdragen, of heb je vragen? Dan kun je je richten aan redactie@buitendeorde.nl.

BdO 2020 #2: Midden-Oosten

De tweede uitgave van het jaar is weer op de mat gevallen. Dit keer hebben we een dubbel thema. We reizen af naar het Midden-Oosten en bespreken een geschiedenis van onderdrukking, verzet en revolutie. Tijdens de redactie van het blad haalde de actualiteit ons echter in en werden we gedwongen om ook een aantal artikelen over de coronacrisis te publiceren. Het tweede nummer van dit jaar is onvermijdelijk een nummer geworden over ons koloniale verleden, de zieke actualiteit en de hoop op een mooiere toekomst.

Dat betekent echter ook dat we twee thema’s hebben gekozen waarover al webpagina’s en boeken zijn volgeschreven. Wat de twee thema’s wellicht het meest in gemeen hebben is het feit dat de meningen al klaar liggen voordat je ‘Midden-Oosten’ of ‘Covid-19’ hebt kunnen uitspreken. Wij hebben daarom uiteraard ons best gedaan om de nadruk te leggen op de tweede gemeenschappelijke deler: een kapitalistische wereldorde. Vrijwel alle artikelen hebben als uitgangspunt dat een kapitalistische samenleving oorlog en onderdrukking veroorzaakt, maar ook onlosmakelijk verbonden is met de uitbuiting van dierenlevens, een ongezonde levensstijl, opgepropte steden en een middenklasse die het virus met luxereisjes over de wereld verspreidt.

We hopen van harte dat jullie genieten van deze uitgave en de artikelen die op de website geplaatst zullen worden.

BdO 2020 #1: Anti-validisme

Met enige coronacrisisvertraging is de eerste uitgave van de Buiten de Orde van 2020 verschenen. Dit keer weer een nummer met een thema-katern. Het thema: anti-validisme. Daarin artikelen over bijvoorbeeld de praktijk waar mensen met een beperking in het dagelijks leven tegenkomen, het onbegrip, de misplaatste hulpaanbiedingen en dergelijke. Maar ook een bespreking van Karlijn Roux’ indrukwekkende boek In verwarde staat, diverse stukken van de hand van de auteur daarvan zelf, een artikel over eugenetica in de twintigste eeuw, en veel meer.

Karlijn heeft bovendien op prijzenswaardige wijze als gastredacteur opgetreden voor het thema. Zij heeft niet alleen menig artikel geschreven en vertaald, maar ook een zeer bont boeket aan aangrijpende en boeiende artikelen bijeen gekregen. Haar werk geeft dit eerste nummer van het jaar een bijzondere kwaliteit.

Buiten het themakatern bevat dit nummer artikelen die een licht werpen op de strijd van de Gele hesjes in Frankrijk, een bespreking van Rutger Bregmans’ bestseller De meeste mensen deugen, een toespraak van de anarchist Sébastian Fauré uit de archieven, en een verslag van de uitvaartplechtigheid van de begin dit jaar overleden activiste en dierbare vriendin Dhjana, plus een bij die gelegenheid gehouden toespraak.

 

 

Buiten de Orde #4 2019: Defeating Dystopia?

Sombere wolken pakken zich samen en dreigen met onweer. Er waart een spook rond in deze wereld. Het spook van dystopia: een helaas wetenschappelijk te bewijzen gegeven van een maatschappij die naar de verdommenis gaat.

‘Defeating Dystopia?’ is het thema van deze Buiten de Orde én het thema van het jaarlijks festival 2.Dh5. Dit festival vindt in 2020 plaats in Utrecht op 1 en 2 februari. 2.Dh5 benaderde de redactie van Buiten de Orde met het voorstel een samenwerking aan te gaan voor het vierde nummer van 2019. Daarmee zouden we elkaar kunnen versterken en aandacht vestigen op het festival. Goed idee! Dit heeft geresulteerd in een goed gevuld thema-gedeelte, dat bij de papieren uitgave als aparte bijlage is ingesloten. Benieuwd hoe je die papieren versie en bijlage in handen kunt krijgen? Word abonnee of ga naar een verkooppunt in de buurt.

Maar we behandelen ook onderwerpen in deze Buiten de Orde. Onder meer een persoonlijk verslag van actie-ervaringen met Extinction Rebellion. Berichten uit Turkije van de DAF over de oorlog tegen Rojava en uit Griekenland vanuit Exarcheia. De Stichting tot Vrijheidsbezinning komt op voor haar waardigheid, in de hoop dat er uit haar verleden nog iets te leren valt. Hanna en Evie komen met een artikel over feminisme en transfobie. De migratiekroniek, een update uit België, berichten over opstanden wereldwijd en een artikel over identitairen in Europa vullen de vaste rubrieken.

We wensen elkaar toe dat we – achter de wolken die wij wensen te verdrijven – in het komend jaar meer van de zon zullen zien en van horizonten die elkaar weten te verbinden.

Buiten de Orde #3 2019: Technologie

In september vond in New York de zoveelste VN-klimaatonderhandeling plaats. Ook in deze Buiten de Orde besteden we natuurlijk aandacht aan het klimaat. Peter Storm schreef een artikel over de tendens om klimaatverandering als een technisch probleem te zien dat niets met het kapitalisme en zijn groeidwang te maken heeft. Die tendens dreigt ons op een (nogal letterlijk) doodlopende weg te brengen. Dit artikel is onderdeel van het thema van dit nummer: technologie, een onderwerp waarover anarchisten veel hebben nagedacht, wat heel verschillende opvattingen en kritieken heeft opgeleverd.

Een andere rode draad in dit nummer is het anarchisme zelf. We hebben eerder dit jaar een thema gewijd aan dit onderwerp, maar de discussies van dat nummer (2019, nummer 1) zijn duidelijk nog niet uitgewoed. Daarnaast lijkt er een hernieuwde belangstelling voor anarchistische theorievorming te zijn, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de artikelen over James C. Scott en over especifismo. We blijven deze ontwikkeling met plezier volgen.

Verder hebben we het in deze uitgave over queer haar, over Hong Kong en Griekenland, over migratie en Braziliaanse anarcho-punk en over absurde verkiezingsuitslagen.

Buiten de Orde #2 2019: Voedsel

We zitten in een snerpende hittegolf – als reminder dat de klimaatverschrikking die in grote delen van de wereld allang realiteit is, West-Europa niet overslaat. Reden je druk te maken en je te bezinnen op een soort maatschappij waar de klimaatramp uit voortkomt. En op zoek te blijven naar alternatieven. Het Witte Huis van Trump staat aan de vooravond van een oorlog tegen Iran. Of Venezuela, hij heeft het maar voor het kiezen. Reden genoeg om op scherp te staan en om ons te bezinnen op het soort wereld waar oorlog een logisch product is. En om na te denken over hoe dat anders zou kunnen. Dichter bij huis hadden we de grote pensioenstakingen van 28 en 29 mei. En de studentenacties en allerlei andere verzetsacties in België en Nederland en ver daarbuiten. Reden genoeg om ons te blijven bezinnen op de mogelijkheden van verzet tegen asociaal onrecht.

Een wereld vol onheil, de noodzaak tot alternatieven, de strijd tegen datgene wat ons neerhoudt en voor een ander soort wereld… Het is vaste prik in een blad als Buiten de Orde. Thema dit keer: voedsel. Geen onbeduidende kwestie, ook niet voor anarchisten.

Buiten de Orde #1 2019: Anarchisme – discussie

Het eerste nummer van dit jaar is een beetje introspectief geworden, met een thema dat ons aan het hart gaat: anarchisme. Wat moeten we ermee aan in deze verbazingwekkende eenentwintigste eeuw? Je zou kunnen zeggen dat het anarchisme nooit zo actueel is geweest als nu. Maar je zou evengoed kunnen zeggen dat het anarchisme wel erg stoffig is met al zijn negentiende-eeuwse ballast. De discussie in dit nummer beweegt zich ondertussen niet op voorspelbare wijze tussen deze twee polen, maar levert allerlei inzichten op die aantonen dat het denken over anarchie in ieder geval verre van stoffig is.

Dat het anarchisme relevant is, blijkt natuurlijk ook uit twee nieuwe sociale bewegingen van het laatste half jaar: de Gele Hesjes en de klimaatspijbelaars. Ook in Nederland zijn deze bewegingen opgedoken. Verder hebben we een artikel over Simone Weil die tijdens de Spaanse Burgeroorlog bij een anarchistische militie heeft gevochten en zichzelf anarchiste noemde.

Cover Buiten de Orde 2018-3

Buiten de Orde #4 2018: Duitsland

Dit laatste nummer van 2018 heeft de adem van het verleden in zich. Op 11 november eindigde honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog als gevolg van de ineenstorting van het keizerlijke regeringssysteem in Duitsland. Daarop brak de revolutie uit, die echter door socialistische parlementariërs werd neergeslagen. Daarom is Duitsland ditmaal het thema. Hierin worden ook andere situaties uit de Duitse geschiedenis besproken. Een halve eeuw geleden was het 1968, een jaar met een veelheid van opstanden en repressies, waarvan Parijs en Praag de hoofdschotel boden.

Maar er zijn ook andere onderwerpen. Zoals in Griekenland, waar deze zomer een internationaal anarchistisch symposium werd gehouden. Daarin werd uitvoerig ingegaan op breed verzet van de bevolking tegen de staat en tegen een economie die de belangen van de bevolking niet steunt. In het Midden-Oosten is de Arabische Lente nog steeds niet afgelopen en zijn er nog gebieden waar het volk zelf zich kan organiseren tegen de staat. Ditmaal gebeurt dat in Idlib, Syrië. Daar wil men geen gewillige prooi zijn van absolutistische aasgieren als Turkije, Saoedi Arabië, Qatar of de Baath-kliek van Assad. Het is zoals het verhaal van altijd: raden, communes, daden die tot ideeën inspireren, ideeën die door de daad worden herkend.

Dit nummer bevat veel theorie: Kees Stad vergelijkt het denken van Marx met dat van Proudhon en geeft hiermee een basis voor een goed gesprek onder historisch materialisten. Hanna bespreekt een xenofeministisch manifest, waarin wordt opgeroepen voor een technologie die vrouwen ontslaat van hun ‘natuurlijke’ en‘biologische’ rollen bij voortplanting.

Download deze uitgave

Buiten de Orde #3 2018: Kolonialisme

Het thema is deze keer ‘kolonialisme’. We belichten verschillende invalshoeken van dit onderwerp, van de kolonisatie van het dagelijks leven tot en met de verwarring tussen de begrippen ‘kolonist’ en ‘immigrant’. We berichten over diverse nieuw uitgegeven boeken over onderwerpen als gevangenisstrijd, kritiek op schoolgewijs onderwijs. En over een nieuw solidariteitsnetwerk dat vrouwen uit onder andere Polen helpt een veilige abortus te plegen in Nederland. We hebben een reactie op een in BdO 2018#1 verschenen artikel rond het thema ‘dieren’. Lopende discussies en organisatorische vragen, binnen de Vrije Bond in Nederland en binnen de onlangs gesplitste internationale anarcho-syndicalistische beweging vinden eveneens hun plek in deze Buiten de Orde. Net als vaste rubrieken als de boekentips en de migratiekroniek. En nee, dit overzicht is niet compleet want een redactioneel is geen inhoudsopgave. Genoeg gezegd alhier, we wensen een ieder met de BdO weer veel bemoedigend en verhelderend leesplezier toe.

Buiten de Orde #2 2018: Militarisme

Het thema van dit nummer is ‘Militarisme’. Onder die noemer bekijken we onder andere de inzet van het leger als politiemacht in Rio de Janeiro. Maar ook dichter bij huis neemt de militarisering van de politie ook toe. Zoals blijkt uit het artikel over de verbijsterende poging tot ontruiming van de ZAD bij Nantes. Het artikel over de campagne Stop The War On Migrants illustreert ondertussen dat militarisering eveneens een steeds grotere rol speelt bij de ‘beheersing’ van migratie door de EU. Naast deze artikelen bevat het thema onder meer historische stukken over antimilitarisme en anarchisme en een bijdrage over de strategische valkuil van de‘militarisering van de revolutie’.

In dit nummer hebben we een artikel over autonome gyms in België. En een stukje over de toenemende repressie en vreemdelingenhaat aldaar de afgelopen maanden. De steeds brutere propaganda van de N-VA suggereert dat men nerveus begint te worden. Verder blijkt uit het artikel over de Praagse Lente – deze zomer vijftig jaar geleden – dat een anarchistische analyse van deze gebeurtenissen nog altijd heel leerzaam is.

Uiteraard hebben we naast dit alles nog verschillende boekbesprekingen, discussiestukken, gedichten, tekeningen en de vaste onderdelen over onder andere economie en antifa. Hopelijk luiden we met dit nummer een opstandige zomer in, een explosie van verzet die nu eens niet in bedwang gehouden zal worden.

Buiten de Orde #1 2018: Dieren

Het themanummer gaat in op de absolute heerschappij van de mens over de natuur. Uitgangspunt is het begrip dierenrechten en de vraag in hoeverre mensen ten koste van dieren leven. Bestaat er zoiets als ‘wederkerige hulp’ tussen mens en dier of wordt het dier uitgebuit en leven mensen ten koste van dieren?

En verder: vijftig jaar geleden vond in Frankrijk de mei-opstand plaats. Peter Storm geeft een overzicht van de gebeurtenissen. Johnny Lenaerts geeft aan de hand van Kropotkin aan dat een aanzet tot een maatschappij in communes theoretisch mogelijk is, maar hoe kan dat werken in de praktijk en hoe urgent is de verdediging daarvan?

Er zijn wereldwijd solidariteitsoproepen voor bewegingen in die richting: in dit nummer voor het door Turkije aangevallen Afrin en voor de met uitroeiing bedreigde Mapuche-gemeenschappen in Patagonië (Zuid-Argentinië), waar weer verdwijningsexecuties plaatsvinden in de stijl van Videla.

Hoe kunnen we onze verontwaardiging uiten tegen bestaande stelsels die zich bewust versterken door de invoering van fascistisch gedachtegoed? Of tegen ongewenste machtsverhoudingen binnenskamers die daarvan het gevolg kunnen zijn en die leiden tot de hulpkreet #metoo? We willen ook deze vragen delen.

Buiten de Orde #4 2017: Religie

Een echt nieuwjaarsnummer dat op ons geweten gaat werken. En dat komt niet zozeer omdat het thema religie is, met de knipoog naar vijfhonderd jaar Reformatie, want daarin staat dat God ons geen geweten meer hoeft op te leggen. En bijdragen buiten het thema, waarin God niet positief of negatief ter sprake komt, maar de Rede als zodanig haar dilemma’s oproept.

Solidariteit als levensbeschouwing, consensus bij acties als tijdens Code Rood. Bestaat na afschaffing van de Koerdische staat in Noord-Syrië daar nu echte anarchie zonder dat het wereldwijde imperialisme is uitgeschakeld? Hoe veilig en grenzeloos is een maatschappij waarin alle genders vrij zijn van ongelijkheid? Kunnen we al deze vraagstukken integreren in de inclusieve veiligheid die het natuurlijke gevolg zou moeten zijn van de afschaffing van de staat?

Download deze uitgave
Buiten de Orde #3 2017: Rusland

Buiten de Orde #3 2017: Rusland

Dit najaar staan we in Buiten de Orde stil bij de Russische Revolutie van 1917 en bij de protestantse reformatie, die in oktober 1517 begon. Maar wat heeft de reformatie nou met anarchisme of met radicaal linkse politiek te maken? Daarnaast onder andere een kritisch overzichtsartikel over de eerste jaren na 1917 en een artikel over de revolutie van 1905. Ook in dit nummer blijven we de ontwikkelingen in Syrië volgen. Wat hebben Netflix, geopolitiek en Syrische hulpverleners met elkaar te maken? Jan Bervoets ontrafelt het propagandistische schimmenspel rond de White Helmets in Aleppo. Verder hebben we een interview met leden van de International Revolutionary People’s Guerrilla Forces (IRPGF), dat in Noord-Syrië als een soort Internationale Brigade opereert en onder andere deelneemt aan het offensief om IS uit Raqqa te verdrijven.

Buiten de Orde #2 2017: Recht

In deze thema editie extra aandacht voor het recht. Met een zoektocht naar alternatieven voor gevangenis en strafrecht. Hoe het zit met activisme en recht wordt beschreven aan de hand van een voorbeeld van de GroenFront! actie in Schinveld. Wat kun je met recht, rechten, rechtspraak, strafrecht en aanpalende zaken? Hoe kun je als staatsvijand een beroep doen op staatsinstellingen zoals rechtbanken, op overheidsprocedures zoals strafrecht en dergelijke, zonder je principes en idealen daarmee onrecht aan te doen? Zijn er werkbare alternatieven voor het strafrecht te bedenken?

Download deze uitgave
Buiten de Orde #1 2017

Buiten de Orde #1 2017: Ruk naar rechts

Twee thema’s:

1. de Italiaanse anarchistische kunstenaar Enrico Baj, waarover de Vrije Bond samen met het Cobra-museum een dag-organiseerde.

2. de ruk naar rechts, met diverse visies en ook historische stukken over de nazi’s in Duitsland en de fascisten in Italië.

Tevens: de Syrische revolutie, de poëzie van Joke Kaviaar, de economische politiek van Trump, repressie tegen anarchisten en antifascisten in Den Haag, repressie in Turkije, steun aan vluchtelingen in Griekenland, uitbuiterij bij OTTO Workforce, en de  inmiddels afgewende dreigende sluiting van het Domela-museum.

Download deze uitgave
Buiten de Orde 4 2016

Buiten de Orde #4 2016: Marktwerking

Over neoliberalisme, de echte en de fictieve vrije markt,  en over   wat ‘anarcho-kapitalisme’ eigenlijk met anarchisme van doen heeft. Voorts: Syrië, Vloerwerk, anarchisme in Birma; de wereldwijde anarchistische beweging; anarchisten over het zionisme toen dat in opkomst was; wapenhandel van Nederland met Israël, boekbesprekingen, een verslag van de Crimethinc-tour in september in Nederland, plus kronieken, cultuur en actuele berichten over repressie en solidariteit.

Download deze uitgave