Buiten de Orde #4 2019: Defeating Dystopia?

Sombere wolken pakken zich samen en dreigen met onweer. Er waart een spook rond in deze wereld. Het spook van dystopia: een helaas wetenschappelijk te bewijzen gegeven van een maatschappij die naar de verdommenis gaat.

‘Defeating Dystopia?’ is het thema van deze Buiten de Orde én het thema van het jaarlijks festival 2.Dh5. Dit festival vindt in 2020 plaats in Utrecht op 1 en 2 februari. 2.Dh5 benaderde de redactie van Buiten de Orde met het voorstel een samenwerking aan te gaan voor het vierde nummer van 2019. Daarmee zouden we elkaar kunnen versterken en aandacht vestigen op het festival. Goed idee! Dit heeft geresulteerd in een goed gevuld thema-gedeelte, dat bij de papieren uitgave als aparte bijlage is ingesloten. Benieuwd hoe je die papieren versie en bijlage in handen kunt krijgen? Word abonnee of ga naar een verkooppunt in de buurt.

Maar we behandelen ook onderwerpen in deze Buiten de Orde. Onder meer een persoonlijk verslag van actie-ervaringen met Extinction Rebellion. Berichten uit Turkije van de DAF over de oorlog tegen Rojava en uit Griekenland vanuit Exarcheia. De Stichting tot Vrijheidsbezinning komt op voor haar waardigheid, in de hoop dat er uit haar verleden nog iets te leren valt. Hanna en Evie komen met een artikel over feminisme en transfobie. De migratiekroniek, een update uit België, berichten over opstanden wereldwijd en een artikel over identitairen in Europa vullen de vaste rubrieken.

We wensen elkaar toe dat we – achter de wolken die wij wensen te verdrijven – in het komend jaar meer van de zon zullen zien en van horizonten die elkaar weten te verbinden.