BdO 2020 #2: Midden-Oosten

De tweede uitgave van het jaar is weer op de mat gevallen. Dit keer hebben we een dubbel thema. We reizen af naar het Midden-Oosten en bespreken een geschiedenis van onderdrukking, verzet en revolutie. Tijdens de redactie van het blad haalde de actualiteit ons echter in en werden we gedwongen om ook een aantal artikelen over de coronacrisis te publiceren. Het tweede nummer van dit jaar is onvermijdelijk een nummer geworden over ons koloniale verleden, de zieke actualiteit en de hoop op een mooiere toekomst.

Dat betekent echter ook dat we twee thema’s hebben gekozen waarover al webpagina’s en boeken zijn volgeschreven. Wat de twee thema’s wellicht het meest in gemeen hebben is het feit dat de meningen al klaar liggen voordat je ‘Midden-Oosten’ of ‘Covid-19’ hebt kunnen uitspreken. Wij hebben daarom uiteraard ons best gedaan om de nadruk te leggen op de tweede gemeenschappelijke deler: een kapitalistische wereldorde. Vrijwel alle artikelen hebben als uitgangspunt dat een kapitalistische samenleving oorlog en onderdrukking veroorzaakt, maar ook onlosmakelijk verbonden is met de uitbuiting van dierenlevens, een ongezonde levensstijl, opgepropte steden en een middenklasse die het virus met luxereisjes over de wereld verspreidt.

We hopen van harte dat jullie genieten van deze uitgave en de artikelen die op de website geplaatst zullen worden.

Mycelium

De Vrije Bond groeit zeer hard. Anarchisme en activisme zijn weer populair! Alex bespreekt daarom in dit artikel zijn ideeën over hoe we een sterke en brede anarchistische beweging kunnen bouwen die sterker is dan een enkel project.

Het Midden-Oosten is een koloniaal verzinsel

Een bespreking van Edward Saids Orientalism

Een van de meest invloedrijke antikoloniale boeken is Orientalism van Edward Said. Hij betoogde voor het eerst dat het hele concept van het Midden-Oosten uit het kolonialisme voortkwam. Tijn ’t Hen bespreekt wat we nog altijd aan zijn werk hebben en hoe we het kunnen gebruiken.

De status quo zoekt rebellen

De boekenweek 2020 had als thema “rebellen en dwarsdenkers”, maar nodigde geen rebelse schrijvers uit, alleen mainstream schrijvers. Logisch, want de commerciële uitgeverijen willen een stabiele status quo behouden en boeken verkopen, geen rebellen.

Een koloniale onderneming

Over de rechtmatigheid van de Palestijnse vrijheidsstrijd

Ook onder linkse groeperingen is de Palestijnse strijd soms omstreden. Het lijkt een beetje op een oorlog voor een islamitische staat gefinancierd door dictators, iets waar anarchisten eigenlijk tegen zouden moeten zijn. Peter Storm bepreekt hoe we toch tot de kern van het conflict kunnen komen: een antikoloniale vrijheidsstrijd tegen een repressieve staatsmacht.