Buiten de Orde #1 2019: Anarchisme – discussie

Het eerste nummer van dit jaar is een beetje introspectief geworden, met een thema dat ons aan het hart gaat: anarchisme. Wat moeten we ermee aan in deze verbazingwekkende eenentwintigste eeuw? Je zou kunnen zeggen dat het anarchisme nooit zo actueel is geweest als nu. Maar je zou evengoed kunnen zeggen dat het anarchisme wel erg stoffig is met al zijn negentiende-eeuwse ballast. De discussie in dit nummer beweegt zich ondertussen niet op voorspelbare wijze tussen deze twee polen, maar levert allerlei inzichten op die aantonen dat het denken over anarchie in ieder geval verre van stoffig is.

Dat het anarchisme relevant is, blijkt natuurlijk ook uit twee nieuwe sociale bewegingen van het laatste half jaar: de Gele Hesjes en de klimaatspijbelaars. Ook in Nederland zijn deze bewegingen opgedoken. Verder hebben we een artikel over Simone Weil die tijdens de Spaanse Burgeroorlog bij een anarchistische militie heeft gevochten en zichzelf anarchiste noemde.