Buiten de Orde #3 2018: Kolonialisme

Het thema is deze keer ‘kolonialisme’. We belichten verschillende invalshoeken van dit onderwerp, van de kolonisatie van het dagelijks leven tot en met de verwarring tussen de begrippen ‘kolonist’ en ‘immigrant’. We berichten over diverse nieuw uitgegeven boeken over onderwerpen als gevangenisstrijd, kritiek op schoolgewijs onderwijs. En over een nieuw solidariteitsnetwerk dat vrouwen uit onder andere Polen helpt een veilige abortus te plegen in Nederland. We hebben een reactie op een in BdO 2018#1 verschenen artikel rond het thema ‘dieren’. Lopende discussies en organisatorische vragen, binnen de Vrije Bond in Nederland en binnen de onlangs gesplitste internationale anarcho-syndicalistische beweging vinden eveneens hun plek in deze Buiten de Orde. Net als vaste rubrieken als de boekentips en de migratiekroniek. En nee, dit overzicht is niet compleet want een redactioneel is geen inhoudsopgave. Genoeg gezegd alhier, we wensen een ieder met de BdO weer veel bemoedigend en verhelderend leesplezier toe.

Van Leopold II tot Lumumba

De strijd om dekolonisering in Gent

De voorbije jaren is de roep om dekolonisering ook in België steeds luider geworden. Over het hele land zijn kleine en grotere groepen actief om lokaal druk uit te oefenen op gemeentebesturen of via directe actie zelf in te grijpen in het straatbeeld. In Gent sprong LABO vzw op die kar met een focus op verwijzingen naar Leopold II in het straatbeeld. Het is een boeiende evenwichtsoefening voor een jonge organisatie die niet enkel wil bijdragen aan het dekoloniseren van de samenleving waarin ze actief is, maar dat ook wil doen voor haar eigen denken en handelen.

Actievoeren op Lesbos: No Border Kitchen en Campfire

Solidariteitswerk met migranten op Lesbos

De hoofdstad van Lesbos ligt in het zuiden aan de zee, zo’n acht kilometer verwijderd van Turkije. Veruit de meeste migranten worden ook ‘opgevangen’ in dit gebied, en het grootste deel hiervan wordt ondergebracht in Moria. Dit is een detentiecentrum dat op zo’n tien kilometer afstand van Mytilini ligt. De omstandigheden waarin deze mensen moeten verblijven is schrijnend. Het centrum heeft een capaciteit van 2500 mensen. Momenteel wonen er zo’n 6000. Er is weinig toegang tot faciliteiten zoals toiletten en medische zorg. No Border Kitchen (NBK) is sinds 2015 actief op het eiland. Dirk schrijft wat zij doen en waarom.

De kolonisatie van het dagelijks leven

De actualiteit van Henri Lefebvre

Kolonialisme als thema kan vanuit verschillende gezichtspunten worden benaderd. Maar ook de betekenis van het begrip zelf heeft in de loop der tijd meerdere invullingen gekregen. De Franse filosoof Henri Lefebvre introduceerde in de jaren zestig van de vorige eeuw het idee van de kolonisatie van het dagelijks leven, dat onder andere veel invloed heeft gehad op de denkbeelden van de situationisten. Wat hier volgt is een korte uiteenzetting van Lefebvre’s ideeën over dit onderwerp.

De Anarchistische Internationale valt uiteen

Twee vormen van anarchosyndicalisme?

Vanaf 2014 hebben zich in de Anarchistische Internationale IWA-AIT ontwikkelingen voorgedaan die zijn uitgelopen op een splitsing. Kameraden die zich bezig houden met discussies over anarchistische vakbondsactie en daarover willen corresponderen, hebben nu te maken met twee organisaties. Hoe dit allemaal gekomen is, zal hieronder worden uiteengezet.