Buiten de Orde #3 2018: Kolonialisme

Het thema is deze keer ‘kolonialisme’. We belichten verschillende invalshoeken van dit onderwerp, van de kolonisatie van het dagelijks leven tot en met de verwarring tussen de begrippen ‘kolonist’ en ‘immigrant’. We berichten over diverse nieuw uitgegeven boeken over onderwerpen als gevangenisstrijd, kritiek op schoolgewijs onderwijs. En over een nieuw solidariteitsnetwerk dat vrouwen uit onder andere Polen helpt een veilige abortus te plegen in Nederland. We hebben een reactie op een in BdO 2018#1 verschenen artikel rond het thema ‘dieren’. Lopende discussies en organisatorische vragen, binnen de Vrije Bond in Nederland en binnen de onlangs gesplitste internationale anarcho-syndicalistische beweging vinden eveneens hun plek in deze Buiten de Orde. Net als vaste rubrieken als de boekentips en de migratiekroniek. En nee, dit overzicht is niet compleet want een redactioneel is geen inhoudsopgave. Genoeg gezegd alhier, we wensen een ieder met de BdO weer veel bemoedigend en verhelderend leesplezier toe.