Buiten de Orde #3 2019: Technologie

In september vond in New York de zoveelste VN-klimaatonderhandeling plaats. Ook in deze Buiten de Orde besteden we natuurlijk aandacht aan het klimaat. Peter Storm schreef een artikel over de tendens om klimaatverandering als een technisch probleem te zien dat niets met het kapitalisme en zijn groeidwang te maken heeft. Die tendens dreigt ons op een (nogal letterlijk) doodlopende weg te brengen. Dit artikel is onderdeel van het thema van dit nummer: technologie, een onderwerp waarover anarchisten veel hebben nagedacht, wat heel verschillende opvattingen en kritieken heeft opgeleverd.

Een andere rode draad in dit nummer is het anarchisme zelf. We hebben eerder dit jaar een thema gewijd aan dit onderwerp, maar de discussies van dat nummer (2019, nummer 1) zijn duidelijk nog niet uitgewoed. Daarnaast lijkt er een hernieuwde belangstelling voor anarchistische theorievorming te zijn, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de artikelen over James C. Scott en over especifismo. We blijven deze ontwikkeling met plezier volgen.

Verder hebben we het in deze uitgave over queer haar, over Hong Kong en Griekenland, over migratie en Braziliaanse anarcho-punk en over absurde verkiezingsuitslagen.