Buiten de Orde #1 2017: Ruk naar rechts

Twee thema’s:

1. de Italiaanse anarchistische kunstenaar Enrico Baj, waarover de Vrije Bond samen met het Cobra-museum een dag-organiseerde.

2. de ruk naar rechts, met diverse visies en ook historische stukken over de nazi’s in Duitsland en de fascisten in Italië.

Tevens: de Syrische revolutie, de poëzie van Joke Kaviaar, de economische politiek van Trump, repressie tegen anarchisten en antifascisten in Den Haag, repressie in Turkije, steun aan vluchtelingen in Griekenland, uitbuiterij bij OTTO Workforce, en de  inmiddels afgewende dreigende sluiting van het Domela-museum.