Buiten de Orde #1 2017

Buiten de Orde #1 2017: Ruk naar rechts

Twee thema’s:

1. de Italiaanse anarchistische kunstenaar Enrico Baj, waarover de Vrije Bond samen met het Cobra-museum een dag-organiseerde.

2. de ruk naar rechts, met diverse visies en ook historische stukken over de nazi’s in Duitsland en de fascisten in Italië.

Tevens: de Syrische revolutie, de poëzie van Joke Kaviaar, de economische politiek van Trump, repressie tegen anarchisten en antifascisten in Den Haag, repressie in Turkije, steun aan vluchtelingen in Griekenland, uitbuiterij bij OTTO Workforce, en de  inmiddels afgewende dreigende sluiting van het Domela-museum.

Download deze uitgave

Niet rechts bestrijden, maar onze eigen kracht opbouwen

Hoe komen we van impasse tot beweging?

De verrechtsing is een dreigend feit. We kunnen de strijd daartegen centraal stellen. We kunnen, in plaats van louter reactief op te treden, echter ook vanuit onze eigen kracht vertrekken en onze eigen strijd en eigen alternatieven naar voren schuiven. Dylan plein in dit artikel voor het tweede.

Verzet tegen repressie

Een interview met anarchisten en anti-fascisten uit Den Haag.

Op zaterdag 19 november 2016 werd in Den Haag een demonstratie tegen repressie georganiseerd. Deze demonstratie richtte zich tegen de repressie die anarchisten en anti-fascisten in Den Haag en omstreken ondervinden vanuit politie en justitie.