Buiten de Orde #1 2018: Dieren

Het themanummer gaat in op de absolute heerschappij van de mens over de natuur. Uitgangspunt is het begrip dierenrechten en de vraag in hoeverre mensen ten koste van dieren leven. Bestaat er zoiets als ‘wederkerige hulp’ tussen mens en dier of wordt het dier uitgebuit en leven mensen ten koste van dieren?

En verder: vijftig jaar geleden vond in Frankrijk de mei-opstand plaats. Peter Storm geeft een overzicht van de gebeurtenissen. Johnny Lenaerts geeft aan de hand van Kropotkin aan dat een aanzet tot een maatschappij in communes theoretisch mogelijk is, maar hoe kan dat werken in de praktijk en hoe urgent is de verdediging daarvan?

Er zijn wereldwijd solidariteitsoproepen voor bewegingen in die richting: in dit nummer voor het door Turkije aangevallen Afrin en voor de met uitroeiing bedreigde Mapuche-gemeenschappen in Patagonië (Zuid-Argentinië), waar weer verdwijningsexecuties plaatsvinden in de stijl van Videla.

Hoe kunnen we onze verontwaardiging uiten tegen bestaande stelsels die zich bewust versterken door de invoering van fascistisch gedachtegoed? Of tegen ongewenste machtsverhoudingen binnenskamers die daarvan het gevolg kunnen zijn en die leiden tot de hulpkreet #metoo? We willen ook deze vragen delen.