Buiten de Orde #1 2018: Dieren

Het themanummer gaat in op de absolute heerschappij van de mens over de natuur. Uitgangspunt is het begrip dierenrechten en de vraag in hoeverre mensen ten koste van dieren leven. Bestaat er zoiets als ‘wederkerige hulp’ tussen mens en dier of wordt het dier uitgebuit en leven mensen ten koste van dieren?

En verder: vijftig jaar geleden vond in Frankrijk de mei-opstand plaats. Peter Storm geeft een overzicht van de gebeurtenissen. Johnny Lenaerts geeft aan de hand van Kropotkin aan dat een aanzet tot een maatschappij in communes theoretisch mogelijk is, maar hoe kan dat werken in de praktijk en hoe urgent is de verdediging daarvan?

Er zijn wereldwijd solidariteitsoproepen voor bewegingen in die richting: in dit nummer voor het door Turkije aangevallen Afrin en voor de met uitroeiing bedreigde Mapuche-gemeenschappen in Patagonië (Zuid-Argentinië), waar weer verdwijningsexecuties plaatsvinden in de stijl van Videla.

Hoe kunnen we onze verontwaardiging uiten tegen bestaande stelsels die zich bewust versterken door de invoering van fascistisch gedachtegoed? Of tegen ongewenste machtsverhoudingen binnenskamers die daarvan het gevolg kunnen zijn en die leiden tot de hulpkreet #metoo? We willen ook deze vragen delen.

Erkenbrand

Alt-right in Nederland

In het voorjaar van 2016 richten enkele jongemannen een extreemrechts studiegenootschap op. Ze dopen het Erkenbrand. Na bijna twee jaar van groei en ontwikkeling heeft de organisatie flink aan betekenis gewonnen. Er is sprake van een behoorlijk grote en brede aanhang en er lopen diverse lijntjes naar het Forum voor Democratie. En dat is opvallend, gezien het zeer extreme gedachtegoed van het studiegenootschap.

Waarom veganisme?

Gebruik van dieren onnodig en niet goed

Over de manier waarop we om zouden moeten gaan met dieren wordt nogal wat geschreven. Vegetarisme en veganisme komen we in de beweging al sedert lange tijd tegen, en in de meeste kraakpanden in Nederland hoef je tegenwoordig niet meer te vragen of de voku wel veganistisch is. Toch blijft het veganisme een discussiepunt onder anarchisten en links-radicalen.

Een oorlog met vele namen

Anarchistische dilemma’s in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne, die losbarstte in 2014 en begin 2015 in een patstelling terecht kwam, heeft de anarchistische beweging en links in het algemeen sterk verdeeld. Zelfs de naam en definitie van het conflict zijn een zeer politieke kwestie. Is dit een burgeroorlog? Of een Russische invasie? Of is dit het resultaat van een NAVO-poging om haar invloedssfeer in de voormalige Sovjet-Unie te vergroten?