Buiten de Orde #2 2017: Recht

In deze thema editie extra aandacht voor het recht. Met een zoektocht naar alternatieven voor gevangenis en strafrecht. Hoe het zit met activisme en recht wordt beschreven aan de hand van een voorbeeld van de GroenFront! actie in Schinveld. Wat kun je met recht, rechten, rechtspraak, strafrecht en aanpalende zaken? Hoe kun je als staatsvijand een beroep doen op staatsinstellingen zoals rechtbanken, op overheidsprocedures zoals strafrecht en dergelijke, zonder je principes en idealen daarmee onrecht aan te doen? Zijn er werkbare alternatieven voor het strafrecht te bedenken?