Buiten de Orde #4 2017: Religie

Een echt nieuwjaarsnummer dat op ons geweten gaat werken. En dat komt niet zozeer omdat het thema religie is, met de knipoog naar vijfhonderd jaar Reformatie, want daarin staat dat God ons geen geweten meer hoeft op te leggen. En bijdragen buiten het thema, waarin God niet positief of negatief ter sprake komt, maar de Rede als zodanig haar dilemma’s oproept.

Solidariteit als levensbeschouwing, consensus bij acties als tijdens Code Rood. Bestaat na afschaffing van de Koerdische staat in Noord-Syrië daar nu echte anarchie zonder dat het wereldwijde imperialisme is uitgeschakeld? Hoe veilig en grenzeloos is een maatschappij waarin alle genders vrij zijn van ongelijkheid? Kunnen we al deze vraagstukken integreren in de inclusieve veiligheid die het natuurlijke gevolg zou moeten zijn van de afschaffing van de staat?