Buiten de Orde Herfst 2010

Naast een aantal uitgewerkte interne gedachtewisselingen van de Vrije Bond komt ook de actuele vakbondsstrijd aan de orde, voor zover die in Nederland bestaat… Verder is er naast een veertig jaar oud stuk van Sam Dolgoff een actuele inzending binnen gekomen van Peter Storm, die allebei gaan over de rol van actieve anarchisten in het geheel van de samenleving. Beiden vullen elkaar op een verrassende manier aan.

Dat is ook het geval met een verklaring van kameraden uit Miami en een stuk van de Anarchistische Groep Nijmegen dat over consensus gaat. En dan is er nog altijd een veelheid van vraagstukken, die wij nog door Schmidt en Van der Walt laten aandragen en waarop we hier slechts summier kunnen ingaan. Maar is dat nadenken over eigen organisatie, over strategie en tactiek dan intern navelstaren? Integendeel, actief anarchisme betekent juist dat we er rekening mee houden dat de al dan niet argeloze lezer ook wordt geïnspireerd! Want wat wij prediken is maatschappijverandering in een sociale omgeving zonder leiders van allerlei slag, waarin iedereen solidair is – en daarin kunnen wij onmogelijk alleen handelen.

Vandaar dat we ook kijken naar het buitenland. In dit nummer heeft het verslag van de strijd tegen de Israëlisch-Palestijnse muur een vervolg gekregen, nu eens niet van Palestijnse, maar van Israèlische participanten. Verder gaar de strijd elders keihard door. Er is nu een anarchistenjacht in Minsk gaande en daarover wordt uitvoerig en huiveringwekkend bericht. Er is dus veel om over na te denken en misschien inspireert het ook u tot schrijven.