Buiten de Orde Herfst/ Winter 2008

Het einde van het kapitalisme is nabij! Het feit dat nationale overheden nu massaal bijstand verlenen aan noodlijdende banken doet hier en daar mensen verkondigen dat het einde van het kapitalisme inzicht is. Dergelijke overheidssteun in een vrijemarkteconomie: dat kan toch niet? Laten we ons echter geen illusies maken! Dat de overheid zich nu zo intensief met de economie bemoeit is niets nieuws. En overheidsingrijpen was ook nooit een probleem zolang het de belangen van de rijken in de samenleving maar ten goede kwam. De financiële crisis laat juist zien hoezeer de belangen verstrengeld zijn. De miljarden die nu in de noodlijdende bedrijven worden gepompt lijken vooralsnog in rook op te gaan -of erger: zij belandden wederom in de zakken van de topmanagers. Dat dit geld wellicht beter besteed had kunnen worden hoeven we u waarschijnlijk niet te vertellen.

Of en hoe het kapitalisme de crisis zal overleven, zal natuurlijk nog moeten blijken. Maar wat doet u ondertussen? In het volgende nummer hopen we meer aandacht te besteden aan de financiële crisis en haar gevolgen. Uw bijdragen zijn zoals altijd van harte welkom. In het herfst-winternummer van Buiten de Orde brengen we u voorlopig een aantal artikelen ter informatie en ter inspiratie voor de strijd voor een samenleving waarin we het kapitalisme hopelijk ver achter ons hebben gelaten.

We bieden u onder meer een kritische analyse van het eveneens uit de VS overgewaaide ‘organizing’. Er volgt een verslag van het congres van de Internationale van Anarchistische Federatie in Carrara (Italië), die dit jaar zijn veertigjarig bestaan viert. Verder een historische schets van de Duitse theoloog van de revolutie Thomas Müntzer, die zijn aandeel in de Boerenopstand van 1515 met de dood heeft moeten bekopen. En natuurlijk nog heel veel meer….