Buiten de Orde Lente 2009

Een crisis biedt mogelijkheden, de crisis biedt mogelijkheden. Gaan we daarop in? Het woord ‘crisis’ heeft in het dagelijkse gebruik een negatieve lading. Van oorsprong echter is het neutraal. Het (oud)Griekse werkwoord krinomai kentals betekenissen scheiden, schiften, onderscheiden, beslissen, beslechten, richten en oordelen. Nuttige zaken zo’n crisis. De vraag is natuurlijk welke scheiding, schifting, welk onderscheid, welke beslissing, beslechting, richting en welk oordeel. Bovenal door wie. Ik over mezelf. Gij over uzelf. Jij over mij. Vooral ik over jou natuurlijk .De Vrije Bond moet opkomen voor…, moet nu…, daarvoor is de Vrije Bond niet. De Vrije Bond is geen serviceloket. We bieden en willen wel service bieden, doch het is geen serviceloket. Meer is het een solidariteits loket, waar aan je vorm geeft, als individu, als collectief. Ook als er geen crisis is, biedt het mogelijkheden. Crisis komt en gaat. Laten we ons richten op het onhaalbare en het wenselijk haalbare verwezenlijken.