Buiten de Orde Lente 2010

Alweer een lentenummer van Buiten de Orde. De oplettende lezer(es) heeft intussen gemerkt dat hij of zij de afgelopen twee jaar stiefmoederlijk is bedeeld met één of twee nummers, terwijl hij recht heeft op vier voor zijn abonnementsgeld. Om deze reden heeft de Vrije Bond op 7 maart besloten voor dit jaar geen abonnementsgeld in rekening te brengen. De redactie is inmiddels met twee personen versterkt, die zijn begonnen hun bijdrage te leveren voor dit nummer.

Wij hebben naast een voorbereidingsstuk over ‘Mayday’ een oude oproep van Albert de Jong uit de kast gehaald uit de jaren ’30, die aan actualiteit niets verloren heeft,omdat hij nog steeds alternatieven biedt voor de verkiezingsprogramma’s van alle partijen met hun bezuinigingsvoorstellen. Internationaal hebben wij ons laten inspireren door de vierjarige internationale conferentie van War Resisters’ International, die een belangrijke bijdrage heeft willen leveren voor de internationale coördinatie van de sociale strijd als directe belangenstrijd van onderop. In de strijd tegen het militaire ‘beschavingsapparaat’ staande massa’s ‘ongewenste elementen’. Voor hen bestaat geen vrede meer wanneer zij zich niet daadwerkelijk verzetten en weten te verenigen.

Wie elders de verslagen van de conferentie heeft gelezen en zich misschien verdiept heeft in de working papers zal merken dat wij dit materiaal hebben aangevuld met gegevens van elders: ook de Palestijnen, Koerden en Sumatranen horen bij dit verhaal. En zij hebben met elkaar gemeen dat voor hen een oplossing van hun conflict door staatsvorming uitgesloten is en dat elke poging daartoe alleen maar tot bloedig geweld kan leiden.Er is dus alle reden om met dit blad normaal door te gaan! Daarvoor hebben we nog steeds de hulp van schrijvers, vertalers en andere medewerkers nodig. Denk je een bijdrage te kunnen leveren aan Buiten de Orde of te kunnen reageren op een artikel?Neem dan contact op met de redactie.