Buiten de Orde Zomer 2010

Terwijl de herfst begint, verschijnt nu het zomernummer van Buiten de Orde, dat zich te buiten gaat aan artistieke frivoliteit. Misschien hoort dat wel bij de zomer,ofschoon kunst een ernstige zaak is. De kunstenaar beschrijft de realiteit beter dan de wetenschap, zeker als het om een realiteit gaat die veranderd moet worden en de verbeelding aan de macht moet komen.Wij ontvingen twee artikelen over Jean Genet en een oproep van een groep collectieve anarchistische kunstenaars. Maar vanuit de groepen in de Vrije Bond wordt geroepen om propaganda en directe actie en ook dat streeft ernaar daar gaat het erom de samenleving te veranderen en een nieuwe werkelijkheid te scheppen. Sterker nog, we kunnen ons spiegelen aan de ervaringen van onze Griekse kameraden, die met het verslag We are an image of the future ons een spiegel voorhouden. Dennis de Lange schrijft hierover een recensie. Maar over Griekenland is het laatste woord nog niet gezegd. Een van de auteurs van We are an image…, Tasos Sagris, heeft de wereld rond gereisd en nog meer details over organisatie en strategie prijs gegeven. Daarop zullen we in de toekomst op terugkomen, al was het maar om zijn ervaringen te vergelijken met theorie op papier.

In dit verband willen we de aandacht vestigen op het belangrijke werk Black Flame, deel I van een tweedelige benadering van de geschiedenis van het anarchisme. In dit nummer en het hierna volgende nummer zal op dit boek worden ingegaan. Eigenlijk moet iedereen Black Flame lezen omdat men er uit kan leren – en erover kan discussiëren, want dat is de bedoeling. De stukken zijn bedoeld als aanzet, want hoe belangrijk dit fundamentele werk ook is, de praktijk lijkt nog rijker te zijn. In dat wereldwijde kader lijken de 1 mei-activiteiten van de Vrije Bond slechts kleine heldendaden. Maar dit is slechts het begin, wij zullen doorgaan met verslagen van acties en de uitwisseling van onze gedachten daarover, al dan niet ondersteund met berichten uit het buitenland en onze directe omgeving. Wij zullen onze oproepen voor internationale solidariteit en steun aan acties van onze kameraden verder onderbouwen, zoals nu blijkt uit de nasleep van de Zes van Servië (of Belgrado 6) en de aardbeving van Chili.

En terwijl dit zomernummer in de bus valt, zijn we al bezig met het herfstnummer. Het is de bedoeling dat dat uitkomt vóór het 2Dh5-festival, de samenscholing voor activisten, die dit jaar in Tilburg plaats vindt en waarin antiautoritaire organisatie ter discussie komt. De Vrije Bond heeft daarover intern heel wat afgepraat en zal daarmee later doorgaan. Maar wat daarbij op papier komt, zal ook voor anderen lezens-waard zijn en misschien kunt u -– met uw kameraden en affiniteitgroepen -– zelf de anarchie daarmee opbouwen.