Buiten de Orde #2 2018: Militarisme

Het thema van dit nummer is ‘Militarisme’. Onder die noemer bekijken we onder andere de inzet van het leger als politiemacht in Rio de Janeiro. Maar ook dichter bij huis neemt de militarisering van de politie ook toe. Zoals blijkt uit het artikel over de verbijsterende poging tot ontruiming van de ZAD bij Nantes. Het artikel over de campagne Stop The War On Migrants illustreert ondertussen dat militarisering eveneens een steeds grotere rol speelt bij de ‘beheersing’ van migratie door de EU. Naast deze artikelen bevat het thema onder meer historische stukken over antimilitarisme en anarchisme en een bijdrage over de strategische valkuil van de‘militarisering van de revolutie’.

In dit nummer hebben we een artikel over autonome gyms in België. En een stukje over de toenemende repressie en vreemdelingenhaat aldaar de afgelopen maanden. De steeds brutere propaganda van de N-VA suggereert dat men nerveus begint te worden. Verder blijkt uit het artikel over de Praagse Lente – deze zomer vijftig jaar geleden – dat een anarchistische analyse van deze gebeurtenissen nog altijd heel leerzaam is.

Uiteraard hebben we naast dit alles nog verschillende boekbesprekingen, discussiestukken, gedichten, tekeningen en de vaste onderdelen over onder andere economie en antifa. Hopelijk luiden we met dit nummer een opstandige zomer in, een explosie van verzet die nu eens niet in bedwang gehouden zal worden.

De strijd om ZAD

Helikopters, drones, pantserwagens en granaten tegen een collectieve leefgemeenschap

Op maandag 9 april werden enorme hoeveelheden politiematerieel gezien in de omgeving van de ZAD (Zone à Defendre). Voor alle ‘Zadisten’ was het duidelijk: de langverwachte ontruimingsgolf zou beginnen. In de dagen daarna regent het online media berichten en worden wereldwijd solidariteitsdemonstraties georganiseerd. Het is moeilijk om op afstand een overzicht van de situatie te schetsen, omdat deze van dag tot dag verandert.

‘Stop the War on Migrants’

In actie tegen wapenindustrie en militarisering van grenzen

In het vorige nummer van Buiten de Orde stelden we de campagne ‘Stop the War on Migrants’ al kort voor. De nieuwe groep InEUmanity-NL nam het initiatief voor de campagne, die zich richt tegen de militarisering van de Europese buitengrenzen en de wapenindustrie die hieraan verdient. InEUmanity-NL hield de afgelopen maanden een info-tour langs diverse plaatsen en kwam twee keer in actie. Er was een picketline tegen de aanwezigheid van wapenbedrijven Airbus en Thales op de Bedrijvendagen van de Universiteit Delft. En de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Airbus in Amsterdam werd geconfronteerd met een theatrale demonstratie en doodligactie.