Buiten de Orde #2 2018: Militarisme

Het thema van dit nummer is ‘Militarisme’. Onder die noemer bekijken we onder andere de inzet van het leger als politiemacht in Rio de Janeiro. Maar ook dichter bij huis neemt de militarisering van de politie ook toe. Zoals blijkt uit het artikel over de verbijsterende poging tot ontruiming van de ZAD bij Nantes. Het artikel over de campagne Stop The War On Migrants illustreert ondertussen dat militarisering eveneens een steeds grotere rol speelt bij de ‘beheersing’ van migratie door de EU. Naast deze artikelen bevat het thema onder meer historische stukken over antimilitarisme en anarchisme en een bijdrage over de strategische valkuil van de‘militarisering van de revolutie’.

In dit nummer hebben we een artikel over autonome gyms in België. En een stukje over de toenemende repressie en vreemdelingenhaat aldaar de afgelopen maanden. De steeds brutere propaganda van de N-VA suggereert dat men nerveus begint te worden. Verder blijkt uit het artikel over de Praagse Lente – deze zomer vijftig jaar geleden – dat een anarchistische analyse van deze gebeurtenissen nog altijd heel leerzaam is.

Uiteraard hebben we naast dit alles nog verschillende boekbesprekingen, discussiestukken, gedichten, tekeningen en de vaste onderdelen over onder andere economie en antifa. Hopelijk luiden we met dit nummer een opstandige zomer in, een explosie van verzet die nu eens niet in bedwang gehouden zal worden.